2011. március 21., hétfő

A látható beszéd

Igértem bejegyzést az euritmiáról. A waldorf pedagógia egyik legfontosabb eleme. A waldorf pedagógiáról már elég sokat lehet olvasni az interneten, de magáról az euritmiáról keveset. Talán nem véletlen. Nehéz szavakba foglalni, mit is jelent tulajdonképpen. Ezért inkább két részletet hoztam, egyiket egy Rudolf Steiner könyvből, a másikat pedig Kékvölgy Waldorf Iskola honlapjáról.

„Az ember kapcsolata a világhoz és a világ kapcsolata az emberhez megváltozott. Ezzel számolnunk kell és újfajta kiegyensúlyozottságot kell keresnünk, amelyben az embernek lehetősége nyílik megőrizni saját lelki-szellemi lényegét és közölni azt a saját környezetével anélkül, hogy elnémítanák és elfojtanák a külvilág történései, amelyek egyre nagyobb intenzitással hatolnak belé. Ebben az esetben, összhangban korunk technikai területeinek sok újdonságával, új és ráadásul nagyon aktív módszereket kell keresni a mozgás területén.
Rudolf Steiner 1911/12-ben egy új művészetet hozott létre, az euritmiát, melyet látható beszédnek nevezett el. Az euritmia a lélek kezdeményezéséből indul ki, tehát valami az átszellemült gyakorlatok módján keletkezik, ami a test nevelése mellett úgyszintén a lélek szabad kezdeményezésének megerősödését okozza. Amint már az „euritmia” elnevezés is arra utal, az arról való gondoskodás egy szép ritmus.
E mozgásművészet jelentőségét és újdonságát a beszéd elemeire, tehát a magánhangzókra és mássalhangzókra utaló végtagok mozgásával lehet láthatóvá tenni.
A manapság egyre gyakrabban előforduló beszédzavarok és patológikus jelenségek megmutatják számunkra, hogy a beszéd képessége mennyire függ az egészséges, eleven lélek által átszőtt organizmustól mint olyantól. Az ember beszédszerveiben lejátszódó áramlások és mozdulatok folyadékkal átitatottak és levegővel telítettek, minek folytán megismerhetők és formákba önthetők a látható mozdulatok. Ezért az euritmia mozgásformái nem önkényesek, rendelkeznek a beszéd törvényszerűségeivel és létrehozhatják a művészien kialakított szavakat és költészetet, melyek megfelelnek az organizmusban végbemenő fiziológiai folyamtoknak, és ezért e folyamatokra visszamenőleg gyógyítóan és szervező módon hathatnak.
Tehát az euritmia kétségtelenül egyre nagyobb jelentőséggel bír mint gyógyhatású tényező és alkalmazási területe egyre nagyobb lesz.
A gyógyító euritmia révén nagyszerű eredményeket lehet elérni a szerencsétlenül járt gyerekekkel való munka során. A járáshibás, agykárosodott gyerekek esetében a gyógyító euritmia – más mozgásterápiák mellett – nélkülözhetetlennek mutatkozik.
Az euritmiában nagy szerepe van a színpadiasnak tűnő kar- és lábmozdulatoknak. A végtagok mozgása és tevékenysége során leginkább a szabad erő, a személyiség kezdeményezőkészségének megnyilvánulása fejlődik ki. Ezért a mozdulatok csökkenésében és elgépiesedésében benne rejlik annak veszélye, hogy az emberek az individualizáció helyett visszatérnek a tömegjellegre.”
Forrás: Rudolf Steiner A lélek gyógyítása

„Összefoglaló arra vonatkozóan, hogy a készségfejlesztés mely területein képes hatásosan közreműködni az euritmia, annak ellenére, hogy szinte kizárólag indirekt módon fejleszt:
 Élettani hatása:
-          javítja az izomtónus-szabályozást;
-          élénkíti az anyagcsere-folyamatokat (az anyagcsererendszerben van a legnagyobb szerepe a ritmusoknak).
 A beszédhez, olvasás-előkészítéshez kapcsolódó készségek:
-          kialakítja, fejleszti az utánzókészséget;
-          segíti a testséma kialakulását,
-          fejleszti a térbeli tájékozódást;
-          javítja a mozgáskoordinációt;
-          segít a harmonikus mozgás- és beszédritmus kialakításában;
-          segíti a fonematikus hallás kialakulását;
-          kialakítja a beszédfigyelmet;
-          elősegíti a mozgás és a beszéd szeriális felépítését (hagok, szavak helye, egymásutánisága);
-          hozzájárul a beszédértés fejlődéséhez, élő fogalma kialakulásához;
-          segít a szókincs megtartásában, mobilizálásában;
-          segít a belső beszéd rendezésében.
 Lelki hatások:
-          a mozgás által oldódnak a gátlások, erősebb mozdulatokba beleoldódik az agresszió;
-          a test átjárhatóvá válik a lélek számára, megteremtődik a kettő egyensúlya;
-          a nem beszélő gyermekek is úgy érzik ki tudják fejezni magukat;
-          az apatikus, kevéssé érdeklődő gyermeket felélénkíti az euritmia;
-          a hipermotilis gyermek lelki feszültségei a testtel végzett mozgásokba tevődnek át, megnyugszik.(Neki még az is fontos, hogy a foglalkozások ritmusosan ismétlődjenek egy héten belül, mert a rendezettség, a ritmusok betartása hat rá;
-          fejleszti a szociabilitást, az egymásra való odafigyelést;
-          elősegíti az én erősödését, az önkontroll kialakulását.
 Hatása a kognitív funkciókra:
-          fejleszti a figyelem tartósságát;
-          fejleszti a vizuális és a verbális emlékezőkészséget;
-          serkenti az észlelési folyamatokat, főleg a kinesztéziát, a hallást és a látást;
-          elősegíti az összefüggések felismerését;
-          szerepet játszik a gondolatritmusok kialakulásában.”

A mi kapcsolatunk az euritmiával több mint két évvel ezelőtt kezdődött, amikor alakult egy csoport Kecskeméten, Georgine Michaela Kares vezetésével. Eleinte a Kedvessel együtt jártunk a csoportba, de Luca születése után sajnos én kimaradtam. Amikor a Kedves hazaér egy-egy euritmia nap után, iszom szavait, élvezettel hallgatom beszámolóját, így legalább egy kicsit én is töltekezem belőle.

A lenti képek pedig egy euritmia előadásból valók, amelyet Kecskeméten tartottak pár éve.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése